Case-Amsterdam.nl

Leven in Amsterdam

Archive for the ‘zakelijk’

Bajesboten verhuizen naar Amsterdam

De twee bajesboten in de Zaanse Isaac Baarthaven zijn binnen enkele weken verleden tijd. De vergunning voor de ‘detentiepontons’ verloopt op 8 maart. De gemeente Zaanstad bevestigt dinsdag dat ze per die datum weg moeten zijn uit Zaandam. De boten deden sinds 2006 dienst als huis van bewaring voor illegale vreemdelingen in afwachting van hun uitzetting. Sinds enkele maanden zijn ze niet meer in gebruik. De Zaanse bajesboten verhuizen eerst tijdelijk naar Amsterdam, vertelt een woordvoerster van de Rijksgebouwendienst. Daarna worden ze vermoedelijk afgestoten via een openbare verkoop.

Justitie heeft de boten in ieder geval niet meer nodig, omdat er voldoende andere detentiemogelijkheden zijn. ‘En het is niet waarschijnlijk dat andere departementen ze kunnen gebruiken’, meent de woordvoerster. De boten tellen elk 150 tweepersoonscellen.

Mikpunt protestacties

De pontons waren omstreden en regelmatig mikpunt van protestacties door de groepering Migranten Welkom. De actiegroep zag de boten als symbool van een repressief anti-migratiebeleid en een schending van de universele mensenrechten. In 2008 stonden zeven vermeende actievoerders voor de rechter wegens vernielingen. Ze werden vrijgesproken.

Ook Amnesty International toonde zich zeer kritisch over de behandeling van vreemdelingen op de boten, waar het detentieregime volgens een in 2008 verschenen rapport ‘beneden alle peil’ was. De mensenrechtenorganisatie vond toen dat de boten zo snel mogelijk dicht moesten. In 2011 werden uit solidariteit met de gedetineerden ook maandelijks kerkelijke wakes georganiseerd.

Akkoord

In dat jaar ging de gemeente Zaanstad akkoord met verlenging van de aanvankelijke vergunningstermijn van 5 jaar, wat leidde tot verhitte debatten in de Zaanse gemeenteraad. De raad ging uiteindelijk nipt en schoorvoetend mee in het besluit, dat mede was ingegeven door de belofte van justitie om in Zaanstad een nieuwe gevangenis te bouwen.

Volgens een woordvoerder van de gemeente is die toezegging inmiddels omgezet in een definitief besluit. De bouw van een nieuwe gevangenis zou zich in een voorbereidende fase bevinden. Het huis van bewaring komt op bedrijventerrein Hoogtij langs het Noordzeekanaal.

25

november
2023
Time: 14:28

Kantoorruimte in Amsterdam

Amsterdam is een interessante stad voor internationale ondernemers. Kantoorruimte in Amsterdam is zeer gewild vanwege de centrale ligging in Nederland. Als u besluit tot de huur van een kantoorruimte in Amsterdam dan krijgt u de geweldige infrastructuur van deze stad er gratis bij. Ook is het bij uitstek de stad waar beurzen en congressen worden gehouden die mensen vanuit het hele land aantrekken.

Voor sommige bedrijven maakt het niet uit of ze gevestigd zijn in de achterhoek of in Amsterdam. Maar het merendeel van de ondernemers zou maar wat graag een kantoorruimte in deze fraaie stad hebben.

Hoogopgeleid personeel in Amsterdam

Als het voor u van groot belang is gemakkelijk hooggeschoold personeel te vinden in de buurt van uw bedrijf, is Amsterdam de plaats waar u moet zijn. U kunt het al zien aan de vele studenten die gebruik maken van de uitgaansgelegenheden. Amsterdam barst van het talent. Daar kunt u gemakkelijk gebruik van maken door kantoor te houden in deze bijzondere stad.

In en rondom Amsterdam is de keuze aan kantoorruimte bijzonder groot. Van een laag geprijsd, functioneel kantoor op een bedrijventerrein tot een prestigieus pand in het centrum. Maar ook alles daartussen in vindt u in Amsterdam.

Hulp bij het vinden van kantoorruimte in Amsterdam

U natuurlijk op eigen houtje proberen de kantoormarkt in Amsterdam in kaart te brengen, maar dat zal u veel tijd kosten. Gelukkig zijn er bureaus die bemiddelen in vraag en aanbod voor kantoorruimte in Amsterdam. Ik raad u aan daar zeker gebruik van te maken als u hulp nodig hebt bij het vinden van een geschikte kantoorruimte tegen de juiste prijs.

Ook al maakt u gebruik van het professioneel advies van een dergelijk bureau, het verplicht u tot niets. Waar u uiteindelijk voor kiest blijft geheel uw eigen beslissing. Maar ik ben ervan overtuigd dat u zeker kantoorruimte in Amsterdam zult vinden die precies past bij uw wensen en verwachtingen.

21

oktober
2023
Time: 11:43

Bijzondere Vergaderlocatie Amsterdam

Vergaderen is een belangrijk onderdeel van het bedrijfs- en verenigingsleven volgens Koetshuissloten.nl. Niemand is er echt dol op, maar het is een noodzakelijk kwaad, dat men met enkele tips toch aangenaam en efficiënt kan maken. Zorg ervoor dat je een inspirerende vergaderlocatie tot je beschikking hebt. Een bijzondere vergaderlocatie in Amsterdam bijvoorbeeld, in een weiland. Het Koetshuis in sloten is hier perfect voor. Centraal gelegen vlak bij Amsterdam en toch totale rust. Dit met natuur omringde gebied zorgt zeker voor een hoop rust bij soms stressvolle vergaderingen. Een plek zoals deze kan dus altijd helpen.

Datum prikken

Het is soms onmogelijk om iedereen die er belang bij heeft samen te krijgen voor een vergadering. Probeer belangrijke vergaderingen daarom zoveel mogelijk op voorhand te plannen en geef meerdere data mogelijkheden, zodat je zoveel mogelijk deelnemers bij elkaar krijgt.  Soms is het routine om vergaderingen altijd op een vast tijdstip te organiseren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld teamvergaderingen.

Agenda

Naast iedereen die belangrijk is aanwezig te krijgen, is het ook cruciaal dat je voor de vergadering een agenda opstelt met de te bespreken punten en dat je daarbij rekening houdt met de tijd. Schat in hoe lang een onderwerp besproken dient te worden en wat prioriteit heeft. Zet dit bovenaan de agenda, zodat als er geen tijd meer is, de minder belangrijke punten op een volgende vergadering besproken kunnen worden.

Notulen

Spreek duidelijk af wie de notulen tijdens de vergadering neemt om het verslag achteraf te schrijven. Dit is mede belangrijk om de volgende agenda te bepalen, als men verder moet vergaderen over bepaalde thema’s. Noteer altijd wie er aanwezig was en wat er besproken en/of gestemd is tijdens de vergadering. Het is handig om één iemand aan te wijzen die voor deze vergadering notuleert. Dit kan dan iedere keer gerouleerd worden zodat niet iedere keer dezelfde persoon bezig is met notuleren.

Stemmen

Moet er gestemd worden over een onderwerp, maak dan duidelijke regels over op welke wijze dit dient te gebeuren: handen opsteken, of anoniem via stembriefjes. Zorg in het laatste geval dan ook dat deze voldoende aanwezig zijn voor alle deelnemers.

Pauze

Las op tijd pauzes in tijdens het vergaderen. Dat werkt constructiever en zorgt dat deelnemers eventueel naar het toilet kunnen. Onderzoek wijst uit dat tussendoor een power nap doen ook zeer goed helpt voor de productiviteit en creativiteit. Een vergaderlocatie met banken en/of bedden zou dus ideaal zijn om productiviteit en creativiteit te stimuleren.

12

december
2022
Time: 11:52
  • Case-Amsterdam.nl

    © All Rights Reserved.
    we love WordPress 6.4.3
    112 queries. 1,520 seconds.

    Tembesi 1.0 Designed by WP GPL